The List of Economy Creative  -Fashion-

The List of Economy Creative

-Fashion-

Quiatanova Rizqino Fashion Prodi Batik Fashion ISI Surakarta 085225840886
Agus Setiawanto Fashion PT Batik Semar 0817440776
Yunita Purwaningtyas Fashion PT Batik Semar 08562829741
Agnesia Christina Fashion Christy Perca Unik 082317106807
Muchus BR Fashion Solo 08122604020
Putri Pramesti W. Fashion SCCN 081230053237
Adilestiyono Fashion Mabes Fotografi 08156729019
Annidy L Fashion Harjodipuran-Solo 085642253000
Budi Aji Prabowo Fashion Purwotomo-Solo 089698787120
Budi Pra Fashion SCCN-Solo 08386684888
Ari Fashion Solo 08134903452
Sri Wahyuningsih Fashion Solo 0271743085
Nandha P Fashion Kemlayan
Gilang R Fashion Solo 081227100924
Tri Winarni Fashion Harjodipuran-Solo 085642253000
Bagas Fashion Young Designer
Parniati Fashion Harjo-Solo
Dhani Fashion Dan’s Modeste
Aryo Fashion Rown Dv 081225370779
M Ridwan K Fashion Kliksolo.com 08977293527
Gunawan Fashion 0816676368
Muh Andri S Fashion Tadipan 01/VI 08122654022
Aziz Fashion Yojoroto 21 Solo 08122654022
M. Nashir Fashion Mojosongo Solo 08121503494
Joko SSP Fashion Baluwaris 0818254426
Valent Carollina Fashion Baluwaris 08122523422
Miasih Fashion Cinderejo Lor 08137733192
Ryo Fashion Rown Dvsn 08112644644
Erna Mawarni Fashion Ketelan 02/08 089669708465
Rustami Fashion UPT Kawasan Wisata
Rafika R Fashion Solo Young Designer
Rayhan Fashion Red Batik Community 085365589800
Arif “Tuep” Fashion Red Batik 085647435411
Veronica Fashion SBC
Yosepta Sri H Fashion Solo Young Designer 08989796779
Dwi Nurrahman Fashion Jl. Adi Sumarmo 209 081390106060
Djongko Raharjo Fashion Jl. Dr Soemarmo 128 08156724636
Kadaryatmo Fashion Kepatihan Solo 081318071700
Devi Batik Putri Cempluk Fashion Laweyan 081329558858
Fitri Idayani Fashion Jl. Madyotuman 1 no 19 081327901166
Salim Fashion Solo Laweyan 081215664018
Sunanto Fashion BPPPDA 082138712221
Indrias Senthir Fashion Jl. Singosari No 30 081578030089
Fiska Amanda Fashion Kentingan jebres UNS 082242062017
Heny Artati Nur A Fashion Gemolong, Sragen 085806311081
Rochmad Setiadi Fashion Joyotakan 01/04 089695373848
Peter Ardiansyah Fashion Ngruki 02/17 081331072400
Joseph Vivian N Fashion Tanggul Sari 03/18 085602203546
Septian Desi Fashion Banyuanyar 03/09 082134698613